Stålbyggnad

Med ökande krav på säkerhet har branschen utvecklas och ställt krav på tillverkningskontroll av bärande stålkonstruktioner därför har vi arbetat fram ett eget kvalitetssäkringssystem som vi arbetar utifrån.

Vi på Ståltek kan erbjuda kunden ett tryggt samarbete i olika projekt med en slutprodukt som möter förväntningar och krav med en fullständig dokumentation och eventuell Ce märkning.

Bild6
Bild5

Vi på Ståltek är stolta över våran certifiering EN 1090-1:2009+A1:2011.

2
3

Plåtslageri

Vi utför plåtarbete vid både nybyggnation samt underhåll och reparationer.

  • Produkter som vi tillverkar och monterar är bland annat skorstenshuvar, skorstensbeslag, ventilationshuvar, fotplåt, brottrännor, gavelskivor, bandtäckning mm.
  • Vi monterar även takavvattning, hängrännor, stuprör, snörasskydd och taksäkerhets produkter.

Smide

Vi utför smidesarbeten åt bygg och industriföretag och till privatpersoner. Våra smeder är erfarna och kunniga, vi kan tillverka och montera alt ifrån   portomfattningar, skärmväggar, påkörningsskydd,  handledare, trappräcken, trappor, smidesstaket, balkongräcken, konstutsmyckningar mm.
4

Rörsvetsning

1

Industriservice